Opstal

Fenicks oriënteert zich momenteel op het monitoren van opstallen in bredere zin. Na een aantal pilots blijkt onze methodiek breder inzetbaar bij meer recent gebouwde objecten en opstallen.