Data monumenten

Fenicks beschikt over actuele gegevens over groene en rode monumenten. Waaronder huidige gebruik, energieverbruik, publiekelijk toegankelijkheid en staat van onderhoud.

Wij leveren landelijke vergelijkbare data. Zo is voor nagenoeg alle provincies in Nederland de monumentenportefeuille op basis van actuele informatie in beeld.

We werken graag samen met onze opdrachtgevers. Dit levert veelzeggende landelijke benchmarks op.

Monumenten monitor

Ons online dashboard toont van elk monumentale object in Nederland gegevens en (3D) fotobeelden. Deze worden doorlopend geactualiseerd. Dit geeft u grip op leegstand en onderhoud. Dit geeft inzicht in beleidsmatig relevante trends en ontwikkelingen. Met onze oplossing beschikt u over:

  • Een 0-meting op basis van landelijk vergelijkbare gegevens;
  • Inzicht in trends en ontwikkelingen;
  • Sterkere cijfermatig onderbouwde beleidskeuzes;
  • En een gedegen verantwoording nadien.
Fenicks: Presentatie- en monitoringstools

Digitale footprint

Welk monument staat nu leeg? Hoe wordt het monument gebruikt? Wat is het energieverbruik? 

Door slim online bronnen met data uit ons veldwerk te combineren creëren wij actuele informatie en beelden van een hoge kwaliteit.


Daarbij waarborgen we de privacy van de gebruikers van de objecten.